vissza

Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem

Tömörítés

Lényege:    Minden információ tartalmaz ismétlődő jeleket. (Redundancia) A tömörítés nem más, mint a redundancia csökkentése. Vagyis ugyanazon információ kisebb jelsorozattal való ábrázolása.

 

Előnyei:    

ˇ         Az állományok méretet kisebb lesz, így kevesebb helyre lesz szükség a tárolásukhoz. Rövidebb idő alatt továbbítható a hálózaton.

ˇ         A tömörített állományok kiterjesztése nem EXE vagy COM, ezért az ilyenekre "vadászó" vírusok nem fogják megfertőzni.

ˇ         Az archívumok megadott méretű részekre szeletelhetők. Ez azt jelenti, hogy az arcívum tartalma több különálló fájlra lesz elosztva. Ezzel a megoldással nagy állományokat tudunk lementeni több 1,44 MB-os kapacitású lemezre.

 

Hátrányai: A kisebb jelsorozatba kódolás és az abból történő visszakódolása az eredeti jelsorozatnak jelentős művelet igénnyel bírhat. Továbbá ha az archium valamilyen oknál fogva megsérül, akkor alig marad esélyünk arra, hogy az archium teljes tartalmához hozzáférjünk.

Típusai:          Két nagy csoportra bontható a veszteséges és veszteségmentes.

 

Veszteséges: olyan állományoknál használható, amelyeknél nem okoz problémát az adatok részleges elvesztése vagy sérülése. Ilyenek Pl.: a multimédiás állományok, hang és videó illetve egyes képformátumok. Pl.: JPG, MPEG, WMV, MP3

Veszteségmentes: olyan állományoknál használjuk ahol megengedhetetlen az adatok bármilyen írányú elvesztése, sérülése. Ilyenek a futtatható állományok.

 

 

Tömörítő programok csoportosítása:

Ř    Általános Fájltömörítők:     Archiválásra használják. Céljuk a kis méret elérése és az összetartozó fájlok egy állományként való kezelése. A tömörítés aránya a fájl típusától függően változik. Általánosan 2-4 szeres. Egyes képfájloknál az arány 8-12 szeres, szöveges fájloknál 3-6 szoros, a futtatható fájloknál 1,5-2,5 szeres.                Pl.: ARJ, RAR, ZIP, ACE, UC2…

Ř    Tömörített állományokból futó programok: A legtöbb végrehajtható program nagyobb helyet fog a merevlemezen, mint amekkorára szüksége van. Ezért úgy járnak el a hely csökkentése érdekében, hogy az EXE fájlok elejére egy különleges program rész van, amely kitömöríti először az EXE fájl különböző futásra alkalmas program részeit majd át adja a vezérlést. Ez a megoldás csak a merevlemezen való kisebb helyfoglalást segíti, a memóriába az eredeti méretével kerül.

Ř    Lemezegység tömörítők:      Ezek a fajta tömörítőprogramok a memóriában foglalnak helyet és a merevlemezen tömörítve tárolt adathalmazt, úgy mutatja, mint ha nem is lenne tömörítve. A tömörített lemezegységet, ha a tömörítő program nélkül vesszük szemügyre, egyetlen  hatalmas állomány található, amelyet segédprogrammal megtekintve egy zagyva bájt halmazt látunk. Ezzel szemben ez a nagy állomány egy látszólagos lemezegység, és a memóriában maradó ki-be tömörítővel úgy használható mint egy valódi lemez egység.                      Pl.: DoubleSpace, DriveSpace

 

ARJ 2.41

Szóköz választja el a szakaszokat. Enter zárja le a parancssort. A szögletes zárójelbe foglaltak nem kötelezőek, az „|” szimbólum vagylagosságot jelent.

ARJ <parancs>[{/|-}<kapcsoló>{+|-}]archívumnév[forráskönyvtár][áll.leírók]

Néhány parancs:

     - a  állományok hozzáadása

     - c  megjegyzések készítése

     - e  állományok kibontása az aktuális vagy a megadott könyvtárba

     - g  titkosítás bekért jelszóval

     - p  állományok nyomtatása

     - x  állományok kibontása teljes útvonalnévvel

Néhány kapcsoló:

/va  megállapítja a rendelkezésre álló helyet és ennek megfelelően készíti el az archivum fájlt

     /je  önkibontó EXE állományt készít (SFX ((SelF-eXtracting ) készítése)

 

Kicsomagolás

Kicsomagolás: A tömörített adatok eredeti állapotba való visszaállítását szolgálja.

 

Archiválás

Feladata: Egy adat csoportról történő tartalék biztonsági másoltat készítése illetve annak visszaállítása.

 

 

Adatvédelem.

Feladata: Tömörítvény vagy archívum állományok sérüléseinek kiküszöbölése illetve javítása valamint az illetéktelen hozzáféréstől való védelem és a programozott rosszindulatú programoktól (vírus, féreg) való védelem.

Az adatvédelem 2 típusa van. A hozzáférés ellen való védelem és az adat integritási melyeknek van hardwares és softwares fajtája.

A hardware-es védelembe tartozik a speciális chipkártya amelyet egy speciális ellenőrző egységbe kell helyezni, hogy a számítógéphez hozzá férhessünk, valamint a digitális aláírás amely úgy szint egy speciális kártya melyet a leolvasóba helyezve a kártyán lévő jelsorozatot leképzi és az adott állományhoz csatolja.

A software-es védelembe tartozik a jelszavas védelem és a felhasználói csoportok megadása. A jelszavas védelemmel az egyes állományokat vagy könyvtárakat lehet levédeni egy biztonsági kóddal melyet minden egyes belépésnél meg kell adni. A felhasználói csoportokkal pedig rétegeket lehet kialakítani ahol az egyes felhasználók csak azokat az állományokat érhetik el és csak azt tudják végre hajtani rajtuk amelyet a rendszergazda megadott jogosultság ként.

Az adat integritás softwares részéhez tartozik a parítás bit. Egyetlen hiba esetén az adat bit az ellenkezőjére fordul melyet a parítás ellenőrző észrevesz és módosítást kér.

A hardwares fajtához tartozik a tükrözés, amellyel egy egész logikai meghajtóról lehet biztonsági másolatot készíteni. Ezt a módszert általában szerver gépeknél használják, a rendszer meghibásodásának gyors megjavítására.