vissza

Könyvtárak és állományok tárolása, kezelése

 

Mappák létrehozása

A fájlok tárolására szolgáló mappák létrehozása alapvetően a felhasználó feladata. A Windowsban alapértelmezés szerint a C: meghajtón található Dokumentumok mappát szánták a felhasználói fájlok elhelyezésére. Nagy mennyiségű fájl tárolása esetén célszerű - a Dokumentumok mappában vagy más tetszőleges helyen - újabb mappákat létrehozni, és ezeket logikus hierarchiába szervezni.

Új mappa létrehozásához először kattintsunk a szerkezeti panel azon elemének ikonjára, amely alá új ágat szeretnénk létrehozni, majd válasszuk a Fájl menü Új» Mappa parancsát.

A létrehozott mappa nevét a listapanelen gépeljük be az „Új mappa” szöveg helyére. A név rögzítésére az ENTER billentyűt használjuk, vagy kattintsunk a panel valamely másik területére. Az almappák létrehozása az új mappák létrehozásához hasonlóan történik.

A fájlok és mappák elnevezésére vonatkozó egységes szabályok a következők:

Fájlok és mappák átnevezése

Az átnevezni kívánt fájlt vagy mappát az ikonjára kattintva ki kell jelölnünk. Ezután négyféle módon kezdeményezhetjük nevének átírását:

A megadott új név rögzítésére az ENTER, elvetésére és az eredeti név megtartására az ESC billentyűt használjuk.

Fájlok átnevezésekor ügyeljünk arra, hogy kiterjesztésüket - amennyiben az, látható - ne változtassuk meg. Amennyiben a kiterjesztést is megváltoztatjuk, fennáll a lehetősége annak, hogy a fájl használhatatlanná válik. Ha a kiterjesztés nem látszik, nyugodtak lehetünk, hogy átnevezéskor csak a név íródik át.

Fájlok és mappák másolása vagy áthelyezése

Másoláskor a kijelölt fájlról vagy mappáról készítünk egy másolatot a mappaszerkezet másik részére. A másolást végezhetjük például adatok biztonsági mentése, vagy azok valamilyen cserélhető háttértáron történő elvitele céljából. Biztonsági másolat készítése azért is fontos, mert a számítógép meghibásodása vagy az adatok véletlen törlése során bekövetkezett adatvesztéskor az adatokat a biztonsági másolatról vissza tudjuk állítani. Ezzel szemben áthelyezéskor a kijelölt objektumok eredeti helyükről törlődnek, és a mappaszerkezet másik pontjára kerülnek át.

Ha ezeket, a műveleteket mappákkal végezzük, a mappák teljes tartalma - a fájlok és belső mappák is - másolásra vagy áthelyezésre kerül.

A másolás lépései a következők:

  1. Jelöljük ki a másolni kívánt objektumot!
  2. Adjuk ki a Szerkesztés menü Másolás parancsát, vagy használjuk a CTRL+C billentyűkombinációt!
  3. Kattintsunk a szerkezeti panelen annak a mappának vagy meghajtónak az ikonjára, amelybe a másolt objektumot tenni szeretnénk!
  4. A művelet befejezéséhez használjuk a Szerkesztés menü Beillesztés parancsát, vagy használjuk a CTRL+V billentyűkombinációt!

Az áthelyezés műveletnél az alábbiak szerint járjunk el:

  1. Jelöljük ki az áthelyezni kívánt objektumot!
  2. Adjuk ki a Szerkesztés menü Kivágás parancsát, vagy használjuk a CTRL+X billentyűkombinációt!
  3. Kattintsunk a szerkezeti panelen annak a mappának vagy meghajtónak az ikonjára, amelybe az áthelyezni kívánt objektumot tenni szeretnénk!
  4. A művelet befejezéséhez használjuk a Szerkesztés menü Beillesztés parancsát, vagy használjuk a CTRL+V billentyűkombinációt!

A fenti műveletek során az adatok először a Vágólapra másolódnak, majd onnan kerülnek végleges helyükre.

A másolás és áthelyezés műveletek a Fogd és vidd módszerrel is elvégezhetők, ennek használatát azonban csak gyakorlott Windows-felhasználóknak ajánljuk.

Fájlok és mappák törlése, visszaállítása

Ha egy fájlra vagy mappára már nincs szükségünk, törölhetjük azt a háttértárról.

A saját merevlemezes háttértárainkról törölt fájlok az úgynevezett Lomtárba kerülnek, míg más háttértárakról törölt fájlok azonnal, általában véglegesen elvesznek.

A kijelölt fájlok, és mappák törlésének három lehetséges módja van. Használhatjuk a Fájl menü Törlés parancsát, a Törlés ikont vagy a DELETE billentyűt.

Ha a törölni kívánt fájlok a helyi merevlemezes meghajtónkon vannak, az alábbi párbeszéd panel jelenik meg.

Abban az esetben, ha a kijelölt fájlokat a SHIFT+DELETE billentyűkombinációval töröljük, a fájlok véglegesen törlődnek helyi merevlemezünkről.

Fájlok és mappák keresése

Előfordulhat, hogy nem emlékszünk, hogy egy korábban elkészített dokumentumunkat hová mentettük el háttértárunkon. Ilyenkor a Start menü Keresés parancsát hívhatjuk segítségül. A Keresés panel megjeleníthető a Windows Intéző Szokásos gombok eszköztárán található Keresés gomb segítségével is. A keresés a mappaszerkezet minden elemére vonatkozik, így fájlokat, mappákat és egyéb objektumokat azonos módszerrel kereshetünk.

A Vágólap használata

A Vágólap a Windows programjai által közösen használt átmeneti tároló. Bármely program adatokat helyezhet el, vagy olvashat le a Vágólapról. Általában az adatok másolásakor, áthelyezésekor jut szerephez.

A Vágólap segítségével szöveget, képet, rajzobjektumot vagy ezek egy részletét másolhatjuk, vagy helyezhetjük át egy dokumentum másik pontjára, illetve egyik programból a másikba. A Vágólap ezen kívül, nagy szerepet játszik fájlok és mappák másolásában és áthelyezésében.

A Vágólap tartalma alaphelyzetben nem jelenik
meg a képernyőn. A Vágólap mindig a rajta legutoljára
elhelyezett adatokat tartalmazza, a korábbi adatok
elvesznek.

 

Állományműveletek összefoglaló táblázata

 

(állományok – fájlok létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése, futtatása, keresése)

 

Megnyitás, futtatás

Fájl ikonján duplakattintás az egér bal gombjával

Keresés

Start/keresés vagy aktuális ablak Keresés gomb az eszköztárban

Mozgatás

Egér balgombbal áthúzás a célhelyre vagy Jobb gomb/Kivágás és a célhelyen Jobb gomb/Beillesztés

Másolás

Fájl/Küldés vagy Ctrl gomb+egér balgombbal áthúzás a célhelyre vagy Jobb gomb/Másolás és a célhelyen Jobb gomb/Beillesztés

Átnevezés

Fájl/Átnevezés vagy Jobb gomb/Átnevezés vagy Két lassú kattintás a néven/új név beírása

Törlés

Fájl/Törlés vagy Egér jobb gomb/Törlés vagy Delete gomb a billentyűzeten

Visszaállítás

Szerkesztés/Visszavonás vagy Lomtár/Fájl visszaállítása

Jellemző (attribútum) beállítása

Fájl/Tulajdonságok vagy Jobb gomb/ Tulajdonságok

Szöveges állomány létrehozása

Fájl/Új/Szöveges dokumentum

Nyomtatás

Fájl/Nyomtatás vagy Egér jobb gomb/Nyomtatás

Mentés

Fájl/Mentés az aktuális dokumentum ablakban