vissza

Számítógép generációk

Első generáció (1943-1958):

 • Az első generációt 1943-tól, vagyis az elso elektronikus számítógép, az ENIAC megalkotásától számítjuk. Jellemző áramköri eleme az elektroncső. 
  A programozása kizárólag gépi nyelven történt (gépi kód). 
  Jellemző volt a nagy energia-felhasználás, gyakori meghibásodás és az 1.000 - 5.000 mű/másodperc mű sebesség.A gép súlya 30 tonna volt, és 18 ezer rádiócsövet tartalmazott. A rádiócsövek nagy hő termel­nek, ez a hő elég lenne New York bel­városa fűéséhez. Átlagosan 15 percenként hibásodott meg egy rádiócső. A programozáshoz 6000 kapcsolót kellett átál­lítani.
 • Nehány kép az óriásról:
 • A számítástechnika korszaka hiva­talosan 1951 június 5-én kezdőött, amikor az első UNIVAC-ot (Universal Automatic Compu­ter) leszállították az Egyesült Államok Nép­számlálási Hivatala számara. Ez volt az első ke­reskedelmi forgalomban elérhető számítógép.
 • Második generáció (1958 - 1965)

 • Ezek a számítógépek kezdték meg a technológiai átalakulást. A népszerű gé­pek közé tartoztak pl. az IBM7090, 7070 és 1410.
 • Jellemző áramköri eleme az elektroncsövek helyett a tranzisztor (félvezető), \gy lecsökkent a méretük. 
  Memóriaként mágnes gyűű tárat használtak, a háttértár mágnesszalag, majd mágneslemez. 
  Megjelennek a magasabb színtű programozási nyelvek 
  (pl.: FORTRAN). 
  Ezek a gépek 50.000-1.00.000 mű/másodperc sebességet értek el.
 • Harmadik generáció (1965 - 1972)

 • Jellemző áramköri eleme az 1965-ben feltalált integrált áramkör (IC). 
  További magas szintű programozási nyelvek jelennek meg 
  (pl.: ALGOL, BASIC) 
  Mű sebességük elérték az 1 millió m&x369velet/másodperc értéket.
 • Megjelennek az első operációs rendszerek, valamint a multiprogramozás és az időásos technika, a grafikus monitorok. Árban egyre elérhető.
 • Negyedik generáció (1972 - 1990)

 • Jellemző áramköri eleme a CHIP, vagyis az egy szilárd testben megvalósított teljes műödési egység. 
  Az 1971-ben feltalált első, Intel 4004 jelzésű mikroprocesszor indította el a mai tömegméretekben gyártott számítógépek (PC -k) fejlesztését.
 • Első személyi számítógép az Altair8800 Lásd kép!

 • Megjelent egy új magas szintű programozási nyelv a PASCAL

 • 1997-ben megjelenik az Apple
 • 1980/ban megjelenik az első személyi számítógép(ZX-81)
 • 1982 IBM XT, 1984 IBM AT

 • Kifejlesztik az első, számítógépekbő álló hálózatokat.

 • Hajlékony mágneslemezes tárolók, PC az irodákban
 • 1989 Számítógépvírusok megjelenése
 • Az 1980-as években a számítógépek rohamléptekkel váltak egyre kisebbé, jobbá és olcsóbbá. A nagyobb teljesítményű hardver összetettebb, könnyebben kezelhető programok készítését tette lehetőé. Ezért a számítógépek egyre gyorsabb processzorokkal, egyre nagyobb háttértárakkal és egyre nagyobb memóriával készültek.
 • Ötödik generáció (1991 - ?????)

 • Jellemzőük a Neumann - elvtő eltérő, párhuzamos vagy asszociatív műödésű mikroprocesszorok alkalmazása. 
  Az eljárásorientált programozási nyelvek helyett a problémaorientált nyelvek megjelenése várható. Erre egy kezdeti kísérlet a PROLOG programozási nyelv.